Organisatie

B e s t u u r  (bestuur@fanfare-vlierden.nl):

Rob van den Heuvel (voorzitter)

Marcel Sleegers (penningmeester)

Femke Bruinsma (secretaris)

Ingrid van Berkum

Hans van Huisseling

John Sleegers

Vacature

 J e u g d c o m m i s s i e  ( jeugdcommissie@fanfare-vlierden.nl):

Taken:

 • primaire doelstelling is het adviseren van het bestuur en alle andere geledingen binnen de vereniging over het te voeren jeugdbeleid

 • adviseren aan het bestuur over zaken aangaande het beleid en structuur van de opleiding

 • organiseren buiten muzikale activiteiten ter ondersteuning van de sociale aspecten binnen de vereniging

 • belangrijkste taken:
  – afstemming met dirigent jeugdorkesten
  – coördineren jeugdopleiding
  – contacten met docenten, ouders
  – contact met basisschool
  – contact met Musicas
  – werving van nieuwe jeugdleden
  – begeleiding van de jeugdorkesten (Stix en de Bikkels)
  – klankbord voor de jeugdleden en de ouders
  – stimuleren om aan solistenconcours (Bladel) deel te nemen en de begeleiding van de deelnemers.

Leden:

Ingrid van Berkum

Johannes Bruinsma

 M u z i e k c o m m i s s i e  (muziekcommissie@fanfare-vlierden.nl):

Taken:

 • klankbord voor alle muzikanten

 • maakt muziekkeuze voor het orkest in overleg en samenspraak met dirigent

 • sluit met muziekkeuze aan bij het opgestelde programma

 • adviseert over de partijbezetting van het orkest / de diverse secties in het orkest

 • adviseert het bestuur over instrumentarium (aanschaf/bezetting per groep)

 • contact met muziekbibliotheek (lenen en terug sturen muziek)

 • aanname/ontvangst van nieuwe muziek

 • aanleveren muziek aan het Muziekarchief.

Leden:

Hans van Huisseling (coördinator)

Mari van Gils (dirigent)

Frank Bouwmans

Aart van Otterdijk

Mathieu van Otterdijk

Eduard Kuijpers

S p o n s o r c o m m i s s i e  (sponsorcommissie@fanfare-vlierden.nl):

Taken:

 • opstellen sponsor beleid

 • werven sponsors

 • bepalen benadering en contactmomenten met sponsors

 • afstemmen met muziekcommissie

Leden:

Marcel Sleegers

Frenk Jacobs

Cor Jacobs

Ad van der Steen

P R – c o m m i s s i e :

vacant